Torrents

Permanente

Summer School

Se desfășoară în fiecare an în perioada august – septembrie;

Secţiunile Şcolii de Vară E.A.P.A.:

 1. Coregrafie / Teatru
 2. InterText / Scenariu
 3. Regie / Acting
 4. Comunicare / Interculturalitate

Notă: Secţiunile vor opera sub semnul interdisciplinarităţii

Simpozionul Internaţional Comunic@rt

Tema Permanentă: Diversitatea Artelor Spectacolului în regiunea danubiană

 • Tradiţii populare
 • Teatrul în spaţiul danubian
 • Direcţii coregrafice contemporane
 • Comunicare interculturală

Artele Spectacolului

Secţiunea II: Comunicarea în lumea artistică

 • Relaţia arte – ştiinţe exacte
 • Relaţia artă – societate de consum
 • Management cultural, lobby şi brand-ing

Festivalul Hic et Nunc

 • Secţiunea Coregrafi / Regizori
 • Secţiunea Balet / Teatru
 • Secţiunea interText / Scenariu
 • Secţiunea Arta actorului

Workshop anual dedicat tinerilor interesaţi de artele spectacolului (scenarişti, libretişti, actori, regizori, coregrafi, dansatori, compozitori)

Punerea în scenă a spectacolelor realizate de participanţii la workshop-uri

Comunic@rt

 • Expoziţii de: Pictură şi Sculptură Contemporană, Pictură Bizantină, opere de artizanat, bijuterii lucrate manual, instrumente muzicale tradiţionale, olărit etc.
 • Concerte;
 • Lansări de carte, albume, reviste;
 • Întâlniri cu personalităţi de cultură (în colaborare cu Clubul Litteris al U.R.S.A. „Gheorghe Cristea”)

 • Limbă

 • U.R.S.A. “Gh. Cristea”

 • Comunic@rt Centre

 • ComUnique Review

  ComUnique Review
 • Foreign Languages & Imagology