Torrents

Departamentul de Interculturalitate

Organizează şi răspunde de secţiunea:

 • Comunicare / Interculturalitate,
 • Simpozionul Internaţional Comunic@rt
 • şi de celelalte activităţi Comunic@rt
 • Expoziţii de: Pictură şi Sculptură Contemporană, Pictură Bizantină, opere de artizanat, bijuterii lucrate manual, instrumente muzicale tradiţionale, olărit etc.
 • Concerte;
 • Lansări de carte, albume, reviste;
 • Întâlniri cu personalităţi de cultură (în colaborare cu Clubul Litteris al U.R.S.A. „Gheorghe Cristea”)

 • Limbă

 • U.R.S.A. “Gh. Cristea”

 • Comunic@rt Centre

 • ComUnique Review

  ComUnique Review
 • Foreign Languages & Imagology