Torrents

Companii si / sau publicatii ale partenerilor

Revista Haemus

Revistă europeană de cultură și tradiții, care apare la Bucureşti din anul 1998 în limbile albaneză şi română, cu rezumate şi secvenţe în franceză, engleză, italiană, turcă, greacă, rusă etc. Colecţia revistei însumează până acum peste 5.000 de pagini, în care au apărut fragmente din opera a peste 300 de scriitori, gânditori şi intelectuali europeni; de asemenea, Haemus le-a dedicat numere speciale culturii şi civilizaţiei greacă, turcă, italiană, elveţiană, evreiască, exilului albanez şi românesc, precum şi minorităţilor naţionale din România. Director Fondator: Acad. Kopi Kycyku. ISSN: 1454-1203


  • Limbă

  • U.R.S.A. “Gh. Cristea”

  • Comunic@rt Centre

  • ComUnique Review

    ComUnique Review
  • Foreign Languages & Imagology