Torrents

Institutii

Facultatea de Arte și Științe a U.R.S.A. ”Gheorghe Cristea”, specializarea Artele Spectacolului. Acreditată. Funcționează din anul 2003. Numeroși absolvenți ai acestei facultăți activează pe scenele mari ale lumii ca balerini, coregrafi, directori de companii de teatru și balet, cercetători. În cadrul specializării Artele Spectacolului, se desfășoară și programul de Master ”Spectacolul Coregrafic Contemporan” (SCC), acreditat.

Centrul de Cercetare Comunic@rt Înfiinţat în anul 2009 Centrul de Cercetare Comunic@rt încearcă să ridice la nivel european – fără a se diminua caracterul şi esenţa sud-est europeană – procesul de comunicare ce poate duce la regăsirea rădăcinilor comune pe care spaţiul nostru le are cu restul Continentului Bătrân, rădăcini devitalizate timp îndelungat din motive ideologice şi geopolitice. În condiţiile în care plămădirea unui „sat global” subînţelege conservarea nuanţelor pentru a nu se ajunge la uniformizarea speţei umane; când globalizarea economiei produce deseori superficializarea actului cultural şi dizolvă profesii şi structuri sociale defavorizate de dezvoltarea tehnologiei, cercetarea ştiinţifică în domeniile comunicare şi arte poate ocroti tot ceea ce înseamnă sistem primordial de semne: credinţa, spaţiul în care omul încă deţine toate calităţile care îl deosebesc de celelalte vietăţi. Principalele domenii de cercetare ale Centrului sunt: Imagologie istorică şi mass-media, Comunicare inter-instituţională, Publicitate academică, Cultura scrisă şi lingvistica în Sud-estului Europei, Lumea ca spectacol şi spectacolul ca o lume, Cultură organizaţională, Relaţii academice internaţionale.

Departamentul de Limbi Străine şi Imagologie Principalul obiect de activitate didactică a Departamentului nostru este organizarea cursurilor introductive şi practice de predare a limbilor străine pentru români (engleză, rusă, albaneză), precum şi organizarea cursurilor de limbă română ca limbă străină (RLS) pentru cetăţenii străini sau români de pretutindeni din teritoriile vecine vorbitoare de limbă română, care vor să înveţe limba română şi să dobândească cunoştinţe esenţiale în limba, cultura şi civilizaţia românească. Un alt obiectiv important este iniţierea, instruirea şi aprofundarea cunoştinţelor cultural-istorice ale studenţilor şi ale celor interesaţi prin disciplina imagologie istorică, cu precădere în domeniul mentalităţilor sud-est europene (în relaţie cu cele occidentale) ca în viitor ei să poată deveni ghizi culturali şi să îmbunătăţească imaginea României şi a Balcanilor în restul continentului, eficientizând relaţiile internaţionale din toate domeniile de interes reciproc. Absolvenţii cursurilor noastre se pot angaja şi ca interpreţi / translatori în diferite organizaţii naţionale şi internaţionale.

Revista ComunIQue ComUnique (şi / sau ComunIQue) – revistă de comunicare, ştiinţă şi cultură, înfiinţată în anul 2006, aplecată asupra celor mai interesante probleme legate de comunicarea socială, interculturală, interreligioasă, interetnică etc., specializată în relaţiile culturii şi civilizaţiei sud-est europene cu restul continentului şi cu diferitele instituţii europene. Rubricile revistei acoperă domenii precum dreptul, integrarea europeană, învăţământul, literatura, religia, comunicarea socială, media, arta coregrafică, istoria, presa scrisă, relaţiile interpersonale, interrasiale, interetnice etc. Materialele apar în limbile română, italiană, engleză, germană, franceză etc., însoţite de rezumate şi cuprins în limba engleză. Revista ComunIQue a fost prezentată la diferite întruniri ştiinţifice şi universitare în ţară şi străinătate. Exemplare ale Revistei ComunIQue au fost primite şi elogios apreciate de numeroase personalităţi din România, Italia, Austria, Turcia, Grecia, Albania, Algeria etc., unele dintre acestea devenind deja colaboratori permanenţi ai revistei. Aflată la cel de-al zecelea număr, cu o apariţie paralelă, online (www.comunique.ro) şi pe hârtie, beneficiind de contribuţia unor nume celebre din toate domeniile, în ţară şi străinătate, ComunIQue reprezintă nu doar un tărâm virtual de dezbateri şi de liberă exprimare a opiniilor studenţilor, ci şi un forum de debut şi de susţinere a tinerilor în calea lor spre afirmare intelectuală. ISSN: 1842 – 9130

Revista Universalia Revistă anuală de filologie, literatură şi comunicare, în limba engleză, înfiinţată în anul 2003. I.S.S.N. 1583-395X

Revista ChoresponDans Revistă on-line de cultură coregrafică a Facultăţii de Arte şi Ştiinţe a U.R.S.A. „Gheorghe Cristea”. ISSN 2284 – 6484

Revista 9 Mai – Ziua Europei Apare sub egida Centrului de Cercetare Comunic@rt şi a Departamentului de Limbi Străine & Imagologie ale U.R.S.A. “Gheorghe Cristea”. În parteneriat cu EUROLINK – House of Europe, Bucureşti. ISSN: 2066-1851

Editura ERA Fondata in anul 1991 in Bucuresti, editura specializata in tiparirea cursurilor si revistelor universitare acreditate CNCSIS pentru domeniul stiinte economice si juridice.

 


  • Limbă

  • U.R.S.A. “Gh. Cristea”

  • Comunic@rt Centre

  • ComUnique Review

    ComUnique Review
  • Foreign Languages & Imagology