Torrents

Regulament de publicare EUARTS REVIEW

EuArts Review acceptă doar editoriale, articole şi recenzii care nu au fost anterior publicate, exceptând cazurile în care materialele prezintă personalităţi şi evenimente de anvergură.

Evaluarea calităţii academice a materialelor se face conform procesului double blind review, corespondenţa dintre evaluatori şi autori realizându-se prin intermediul e-mail-ului:

arts.akad@gmail.com

EuArts Review garantează că lucrările nu sunt respinse / modificate pentru că ideile exprimate sunt contrarii altor studii publicate anterior sau poziţiilor evaluatorilor, ci doar în cazul în care nu fac dovada cercetării ştiinţifice.

Colectivul de redacţie asigură confidenţialitatea pentru materialele respinse de la publicare, precum şi pentru modificările aduse acestora, iar autorul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru ideile exprimate în articol, pentru documentarea invocată şi sursele citate.

Redacţia revistei nu-şi asumă responsabilitatea pentru opiniile exprimate de autori în articolele trimise spre publicare.

Pentru eficientizarea activităţii editoriale, vă rugăm să respectaţi următoarele criterii de redactare:

– dimensiunile articolului pot varia între minim 5 şi maxim 15 pagini format A4 standard (inclusiv note de subsol şi bibliografie, eventual tabele şi / sau grafice), paginile se numerotează;

– articolul trebuie să aibă o structură logică, respectiv introducere, capitole (subcapitole), concluzii;

– textul trebuie redactat cu caractere Times New Roman de mărimea 14, diacritice, la un rând;

– prima pagină trebuie să conţină titlul lucrării (Times New Roman de mărimea 16, bold, centrat) şi afilierea autorului (Times New Roman de mărimea 12, nume şi prenume, titlu ştiinţific, apartenenţa la o instituţie / asociaţie / organizaţie, statut de masterand / doctorand, precum şi adresa de e-mail);

– articolul va fi însoţit de un rezumat / abstract (de până la 250 de cuvinte) şi de cuvinte-cheie (keywords), minim 5 cuvinte, în limba engleză (Times New Roman de mărimea 12);

– sursele bibliografice se vor preciza sub forma notelor de subsol şi / sau bibliografie finală (Times New Roman de mărimea 12, la un rând), după cum urmează: nume (cu majuscule), prenume autor (i), titlul lucrării, volumul / ediţia, editura, localitatea, anul, pagină / pagini, iar trimiterile Internet se citează cu link-ul întreg şi data la care a fost acesta accesat. Pentru citarea unui articol se vor preciza următoarele elemente: autor (i), titlul între ghilimele, publicaţia, volumul, numărul, zi / lună / an apariţie, p./pp. Dacă lucrarea nu are autor, se trec trei steluţe liniare (***) sau numele instituţiei sub egida căreia a apărut lucrarea;

– pentru citate se folosesc ghilimele („ – pentru deschidere şi ” – pentru închidere);

– imaginile şi / sau tabelele se numerotează, iar titlul acestora se scrie cu un corp mai mic cu 2 puncte decât textul de bază, justify şi centrat sub imagine şi / sau tabel.

– mereu se notează explicaţia figurii, respectiv a graficului şi se precizează sursa, autorul, dacă este cazul;

– bibliografia (Times New Roman de mărimea 12, la un rând) se plasează la sfârşitul articolului, după anexe. Lucrările se scriu în ordinea alfabetică a numelor autorilor, numerotându-se cu cifre arabe urmate de punct; când sunt doi sau mai mulţi autori pentru o lucrare, regula privitoare la ordinea alfabetică este valabilă doar pentru primul nume.

Ordinea datelor este următoarea: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării, volumul / ediţia, editura, localitatea, anul.

 

Redacţia EuArts

E-mail: arts.akad@gmail.com


  • Limbă

  • U.R.S.A. “Gh. Cristea”

  • Comunic@rt Centre

  • ComUnique Review

    ComUnique Review
  • Foreign Languages & Imagology